رنگهای تعمیراتی اتومبیل

رنگهای تعمیراتی خودرو

شرکت کانسای با پشتوانه حضور بسیار قدرتمند خود در تامین رنگ کارخانه ای برای صنایع خودروسازی – به عنوان یکی از 5 تامین کننده اصلی رنگ خودرو در جهان – به یکی از معتبرترین برندهای جهانی تامین رنگهای تعمیراتی خودرو نیز تبدیل گردیده است. تامین بیش از 60% کل رنگ شرکت معظم تویوتا یا قریب به 95% کل رنگ شرکت لکسوز و همچنین درصد بالای تامین رنگ برای دیگر خودروسازی های واقع در ژاپن و خاور دور در سایه کیفیت بسیار بالای کالا، محصولات تعمیراتی این شرکت را به انتخاب اول تامین رنگهای تعمیراتی خودرو در آسیا تبدیل کرده است.