رنگهای حفاظتی

رنگهای محافظتی

به عنوان یک پیشرو در پوشش های اپوکسی فوق العاده ضخیم، رنگ کانسای اقدام به ارائه پوشش ضد زنگ قدرتمند نموده که زیر ساخت ها را از خطرات ناشی از محیط طبیعی سخت محافظت مینماید. علاوه بر این، رنگ کانسای برای در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی در هنگام استفاده از پوشش ها مورد تحسین بین المللی نیز قرارگرفته است.

علاوه بر این، توانایی ما برای ارائه راه حل های خاص برای پروژه خاص مانند روبات نقاشی کننده که قادر است به صورت خودکار اعمال پوشش بر روی کابل معلق بر روی پل ها را بدون ایجاد اُور اسپری انجام دهد مورد ستایش گسترده و تایید از جانب مشتریان در بسیاری از زمینه ها گردیده است.